dijous, 30 d’abril de 2015

CARRERS "NOUS"

Doncs, va de més obres. Els que heu estat al poble en les darreres vacances, haureu vist que  s'estaven portant a terme obres de condicionament  en una sèrie de carrers.
En l'anomenat "carreret del metge" feia temps que necessitava arreglar-se el clavegueream, i aprofitant les obres s'ha fet tot de nou, així com altres carrers.
Deixe a continuació una serie de consideracions que  a mi almenys m'han cridat l'atencio:
1. La presència de les "voreres virtuals" (aceras virtuales) ja que com veieu  desapareix el rastell (bordillo) i per tant la vorera se situa al mateix nivell que la resta del carrer. Tot té els seus avantatges i inconvenients. Ara és més fàcil pujar al Carrer Nou amb el cotxe ja que no tens perill de engantxar-te amb cap rastell, les persones majors tindran menys problemes en baixar/pujar a la vorera. Però també és veritat que és més fàcil envair amb el cotxe la vorera, i per tant també més perill per als que van a peu.
2.Veig un problema en l'aigua quan plourà. Si bé és veritat que han fet el carrer de forma que l'aigua circularà pel centre, jo no sé si quan arribarà l'aigua a una cantonà (a l'altura de ma casa, o a casa Jaume) girarà com si d'un cotxe es tractés i d'eixa forma no em pegarà tota a la paret produint-me humitats....o entrarà com si res a casa Jaume. Ara el carrer està més alt, ja que s'ha posat al nivell de les antigues voreres. No sé, quan ploga de veritat ja vos ho diré.
Mireu les reixes antigues que hi ha per anar filtrant l'aigua al llarg dels carrers i que l'aigua se les salta com vol; i compareu-les amb la que s'ha posat nova a l'altura de la casa d'Eugenio. Quina dels dos tipus creieu que tragarà millor?. Jo no tinc dubte.
3. Duració del nou material utilitzat. Mireu com estaven els carrers que s'han arreglat, i els que encara queden, penseu els anys que fa que estan i voreu que estan en prou bones condicions.Voreu que en les fotos dels carrers abans d'arreglar (són del 2011) el material amb que estaven fets van soportar molt bé el pas dels anys, i el que si que es veia clarament que on s'havien fet "parxes" si que es notava que no s'havien fet amb la mateixa qualitat, per cert, les "aceres" estaven intactes. Al poble, crec que el material més semblant al que s'ha posat ara, està a l'era del "mestre". Mireu en les fotos i voreu com s'està descarnant, un material que es va posar al 2007 (no hi ha cap clàusula que indique que almenys dure 10 anys en bones condicions?) Espere que done millor resultats. També serà digne d'observar en el moment que es faça algun que altre "parxe" com s'igualarà la textura, color, ....
4. Voreu que al final de l'àlbum de fotos n'apareixen 5 que vos descol·loquen; a mi també. Ja  sé que el material que han tret dels carrers i que han deixat de manera provisional al cementeri i a l'era de la Caseta Ibàñez està de manera provisional, i que prompte ho retiraran. Però deixe  amb premeditació una sorpresa que em vaig trobar l'altre dia allí al costat. Podeu veure que trist és que estiga allí dipositat una sèrie de materials com corones de soterrament, bosses de brossa, cartells de fusta,...  Quina millor ocasió per a dir-li a l'empresa que ha portat tots els materials dels carrers, que amb 4 palades s'emporten també aquesta vergonya que algú ha deixat allí 
Podeu veure l'àlbum complet picant damunt la foto o a l'enllaç1 o bé a l'enllaç2

En el que crec que si que estarem d'acord és en que millor estan que estaven, no?