divendres, 6 d’agost de 2010

Neteja del llavador de la Serreta

D'aquesta manera tan bonica s'ha quedat el riu i llavador.El Tendre, Joaquina,Vicente,Toni i Sergio han sigut els artistes.

Utilització del Xat

Si fins ara no he obligat a donar-se d'alta per poder escriure al xat, és perquè considere que som "lo suficientment" coherents, i en la quasi majoria de casos, persones adultes com per a poder expressar aquelles opinions,notícies, pensaments, inquietuts sense faltar al respecte a ningú. I també està clar que si expressem tot açò que he dit amb correcció, tampoc s'ha de tindre  temor a patir repressàlies per part  d'aquelles persones o institucions sobre les que ací s'opina com he dit, amb educació i correcció.
Per tant, agrairia que aquelles persones que quan escriuen al xat sobretot manifestant alguna queixa o pregunta a una altra persona o institució del poble com puga ser l'ajuntament,... ho feren  indicant el seu nom, cognom, malnom "apodo" pel qual se'ls coneix. Crec que d'aquesta manera podriem funcionar millor, des del respecte i la transparència.


http://ticotica.files.wordpress.com/2009/10/anonimo.jpg