dimecres, 30 d’octubre de 2013

LA TARDOR

Esta imatge es de la font roja, i podem vore l`aspecte que tenen els arbres forestals en la tardor. La veritat es que pasejar per la font roja en novembre es sinonim de gaudir dels mes variats colors de les fulles, el color groc del Fleix de flor ( Fraxinus ornus ), el color roig i taronja del Auró ( Arce opalus granatense ) el  marro del Gal.ler ( Quercus fagines sub. valentinae ). A alcoleja tenim totes aquestes especies en expansió, pero la que abunda sobre tot, com a especie caducifòlia, es el Xop ( Populus alba ). Els colors grocs de les xoperes sembla que il.luminen els fondos dels rius i barranquets.
Lo que molta gent ignora es que el sistema caducifoli es en realitat un sistema anticongelant. Les especies caducifolies mai patiran per gelades i es que tenen un sistema molt efectiu contra el fred.
Quan els dies comencen a acurtar-se, els arbres es preparen i tallen el suministre de nutrients a les fulles, este es el motiu per el qual les fulles canvien de color, han deixat de rebre aliment. Poc a poc l`arbre crea una xicoteta capa de suro entre el peciol de la fulla i el tallo, i d`eixa manera un cop de vent arranca la fulla sense ferides per l`arbre.
l`objectiu de la planta es obtindre una sava mes espesa ja que no la te que reparrtir-la entre tronc, rames i fulles. Les fulles cauran ( i crearan una terra nutritiva per la propera primavera ) i la sava es repartirá entre la fusta de l`arbre. L`arbre inclus extraura aigua de les celules que deixará entre  els espais intercelulars. Si arriba la congelacio, aquesta aigua es congelara i augmentara de volum, presionant a les celules, pero no les  reventara.
Les oliveres, per contra, sense posibilitats de crear una sava mes espesa patiran amb el fred i les celules plenes d`aigua reventarán, com ocorre amb relativa frequencia.
Els arbres caducifolis es han seleccionat amb periodes molt freds ( glaciacions ) i per tant han de estar preparats per a sobreviure a gelades sostingudes.
Les temperatures actuals, arribant a tots sants en maniga curta, son una prova evident de l`actual canvi climatic que la nostra especie esta produint