dimarts, 20 de setembre de 2011

AZOR

El diumenge 18 de setembre, vaig vore una parella de rapinyaires grans al barranc del Tronxo.


Estaven barallan-se. Desde lluny, i com que un d`ells era marronet vaig pensar que la cría de l`aguila estava defensan-se del Bufol, ja que es odien mutuament. Conforme s`apropaven i ja amb prismatics vaig comprovar que es tractava de dos individus d`astor ( Azor ) i que un d`ells era inmadur.


Semblava que un pare estava expulsant a un fill ja creixcut del territori. Desde fa uns anys he vist Astor al poble en tres ocasions, mai pensava que criaven ací, pero vore un inmadur ens dona pistes de posible niu. Tenint en compte que l`astor es un depredador especialitzat, arribe a la conclusió que es la resposta de l`ecosistema a l`explosió demogràfica d`ardilles.Una plaga de roedors fará arribar abans o després el depredador corresponent, i l`astor sap com fer-ho ja que combina unes ales relativament curtes i una cua molt ampla ideal per maniobrar dins del pinar. Tal volta per aixó, perque fan vida dins del bosc es fan tan dificil de vore-los. Seguirem esperant futures observacions per poder arribar a mes conclusions