dissabte, 12 de gener de 2013

Els Reis Mags van passar pel poble

Com tots els anys, i com diu el page reial, "ploga, neve o faja fred", venen al nostre poble els Reis Mags.
Enguany, amb unes condicions de fred millors que altres anys, van vindre.
El divendres dia 4 va vindre el Page Reial, i va anar arreplegant totes les cartes dels xiquets...

I el dissabte dia 5, no van faltar a la cita; i carregats, van repartir regals i alegries per tot arreu.

Moltes gràcies a tots els que van fer possible que els Reis arribaren al nostre poble, festers, festeres, Mª Amparo, etc.

Obres en les "curves" del Pas

Probablement tots estareu ja al dia de les obres de les "Curves del Pas", en CV-770,entre els P.K. 34+100 al 34+920.

Jo el que  no tinc clar, és:
- el temps que duraran les obres
- els trajectes alternatius per a poder arribar al poble
I és per tot açò, pel que agrairia que aquell o aquells que millor ho saben (deurien de ser l'alcalde i regidors) ens informaren de la forma més acurada possible; bé posant la informació a la Web oficial del poble alcoleja.es o si no és molta molèstia, fent un comentari en el xat, o en un comentari al final d'aquest mateix post. Crec que seria la millor forma de que els que no estem pel poble, ens puguerem assabentar de primera mà.

Jo he buscat informació referida a les obres, i he trobat:
Plec d'obres , on en la fulla nº 4 posa :Plazos de ejecución: Cláusula 5.
1. Se fija como plazo total de ejecución el de CUATRO (4) MESES, que se computará desde el día  siguiente al en que se realice el acto de comprobación del replanteo, si no tuviere reservas, o en caso contrario, del siguiente al en que se notifique al contratista la autorización para el comienzo de la obra.

Perfil de contractant  on està indicat el pressupost, adjudicatari de les obres , etc

Espere que haja servit el post per  a estar un poc més informat sobre el tema


dimecres, 9 de gener de 2013

SIT NEGRE

 SIT NEGRE ( escribano montesino )

Aquest es un altra au interesant parent del gratapalles que ja vam comentar. El nom castellá de "montesino" ja ens indica que es un pardal de muntanya. A Alcoleja es relativament frecuent encara que pot pasar desapercebut.
Per eixemple viuen al Tronxo pero com son discrets no es deixen vore.
Mes facil de vore en altura, Relleuero, runars de pedra,  inclus el banc dels esquiladors, dalt de la serra Aitana on menjen llavors en ple estiu. Es un pardalet relativament gran, algo mes gran que un teuladí. De costums granivores, encara que al periode de cría es insectivor ( com la majoria de pardalets ). El Sit negre, especialment el mascle es un pardal molt vistos, com podem apreciar en la foto. El gratapalles i el sit negre son ( que jo haja vist ) els unics representants del genere emberiza que podem trobar al nostre poble