divendres, 20 de novembre de 2009

Fotos amb història I. Rondalla al xalet

Crec que seria molt interessant per a tots nosaltres, com a gent del poble, que intentàrem anar fent un recull de fotos antigues.
Segur que tots tenim per casa alguna que altra foto, que sempre té alguna cosa a dir, a recordar,... i si tots rebusquem un poc, i ens les feu arribar podríem muntar una sèrie d'àlbums que més tard podríem agrupar, classificar,posar nom a eixes persones que apareixen en elles.
Si ho fem, ens donarem compte que ens apareixeran fotos que ha pujat algú de nosaltres, i en les que apareix algun familiar nostre, alguna foto que no havies vist mai, i aixina moltes coses.
Les fotos les podeu escanejar vosaltres i enviar-nos un correu amb l'arxiu adjunt si no es fieu de passar-nos-les a qualsevol dels que ací escrivim, o bé, ens les podeu deixar uns dies, les escanejem nosaltres i vos les tornem. En fi, de la manera que millor vos vinga, però crec que si ens animem, ens ho passarem bé.No patiu si les fotos estan en mal estat, intentarem fer algun lifting per a que queden guapetes.
I segur, que a partir d'eixe possible recull de fotos, més endavant; per exemple es podria fer una exposició de fotos durant la setmana "cultural" de les Festes d'Agost.
Hui deixe una foto en la que he posat només el nom d'un dels personatges. A vore si averigueu qui són els altres. Si vos poseu sobre la foto apareixerà una maneta, piqueu, i vos enviarà a la foto original, i allí ja voreu que passant el cursor damunt d'ella aniran apareixent una sèrie de quadrets.
Creant comentaris, podeu indicar si sabeu, el nom de la resta. Com que cada quadret té el seu "numero", vos serà molt fàcil completar-ho. Mitjançant esta espècie de joc podreu anar engantxant a l'ordinador als vostres pares o avis a que miren les fotos i a que intenten completar el trencaclosques. A mesura que anireu confirmant els quadrets, jo aniré posteriorment afegint-los a les fotos.
Espere que almenys els amics de Molins de Rei completen algun quadret, ja que segur que saben el nom d'alguna de les persones.
Rondalla al xalet

dimarts, 17 de novembre de 2009

ACTA REUNIÓN AMICS PER ALCOLEJA, DE 14/11/2009

Sábado 14 de Noviembre de 2009.

A las 18:00 horas se reúnen los a continuación reseñados, de la Asociación Amics per Alcoleja:

- Francisco Cayado Morales

- Joan Pellín Catalá

- Luz Vera García

- José Ignacio Pellín Catalá

- José Miguel Valls González

- Joaquín R. Llorca Schenk

- José Vte. Jover Climent

Se tratan los temas que a continuación se relacionan y se toman los acuerdos correspondientes:

1.- José Ignacio, en relación con las posibles subvenciones que puedan solicitarse y a las que llegue a acceder la Asociación, comenta que todas ellas llevan aparejado la necesidad de adelantar el dinero para ejecutar el gasto y luego recobrar de la entidad que concede la subvención.

2.- Francisco Cayado comenta que ya está preparada toda la documentación necesaria para solicitar la inscripción de la Asociación ante el Registro de la Consellería de Justicia y Administración Pública, sita en la Rambla de Méndez Núñez, de Alicante. Junto a los Estatutos se presenta Instancia y fotocopia de los DNI de los miembros fundacionales.

3.- Se comenta la existencia de dos denuncias contra la apertura de una pista forestal en la zona conocida como Recach. Presuntamente, la apertura de esta pista, además de eliminar la cubierta vegetal del terreno y de haber efectuado desmontes importantes, carecía del correspondiente estudio de Impacto Medioambiental y de la Autorización correspondiente. Las denuncias fueron presentadas ante el Ayuntamiento de Alcoleja y ante la Consellería de Medio Ambiente, lo que parece que ha motivado la paralización inmediata de las actuaciones.

4.- Dado que entre los objetivos de la Asociación Amics per Alcoleja está la recuperación de aquellos documentos que puedan constituir la “Memoria” y la “Historia” de Alcoleja y de sus habitantes, se cree importante crear un archivo documental que sea copia de seguridad de todos aquellos documentos que se estime de interés. En este sentido se plantea la posibilidad de escanear – copiar – entre otras cosas, por ejemplo, fotografías cuyos propietarios quieran cederlas temporalmente a la Asociación por el mínimo tiempo para su copiado y devolución.

En este sentido un miembro de la Asociación hace entrega, para el Archivo de la Asociación, de una copia de las “Ordenanzas del Riego de Alcoleja, de 1.861.”

5.- Se va a intentar recoger en una mapa que abarque al menos el término municipal todos aquellos elementos que constituyan el patrimonio histórico y cultural de Alcoleja: fuentes, azagadores, pistas, caminos, especies forestales de interés... Se podría aprovechar para ello las posibilidades que ofrece “Google Maps”.

6.- En unos días, Joan Pellín, a través de funcionarios de la Consellería de Agricultura y/o de la de Medio Ambiente, tratará de resolver dudas en relación con el uso y al aprovechamiento del agua de determinadas fuentes, así como de la recolección masiva y organizada de determinadas variedades de plantas que se ha observado que se está haciendo en la sierra de Aitana.

7.- Se sigue trabajando en la preparación de la información necesaria que permita abrir un debate público, a través del blog “Alcoleja.org”, sobre la cada vez más frecuente práctica de las construcciones temporales en terreno rural y el aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona.

8.- Se propone recuperar y señalizar el camino que une Alcoleja con el Puerto de Tudons, pasando por la zona llamada “la Vimenera”.

9.- Se ofrece Joaquín R. Llorca para analizar la viabilidad de disponer de señales indicadoras sobre postes de madera a utilizar en algunos puntos de interés en el Cami Vell de Aitana.

10.- Francisco Cayado propone la elaboración de un “díptico” en papel que sirva de folleto informativo que sirva para dar a conocer qué es la Asociación Amics per Alcoleja y los fines que persigue, y también que contenga un boletín de inscripción por si se quiere entrar a formar parte de la misma.

11.- Se comenta que la señalización del Camino de Aitana está muy avanzada, llegando ahora mismo desde prácticamente la salida del Pueblo hasta la Caseta de Severino, en la zona llamada la "Cava Roja". Se necesitan colaboradores que fijen un día para terminar de marcar el Camino hasta la Font del Grifo.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la reunión a las 20:30 horas.

diumenge, 15 de novembre de 2009

Fotos del Tagzim i altres

Ara quan vaig baixar a casa, vam estar rebuscant pel porxi, i vaig trobar dos tagzims, i li vaig fer unes fotografies per a que aquells que no han tingut la sort o desgràcia d'haver-los vist, o carregar-se'ls a l'esquena, els puguen veure.
Loogix.com. Animated avatars.

També he estat rebuscant algunes fotos, i ací vos deixe unes quantes que vaig fer en un Hotel d'Ubeda, que és una cucada, i que si vos "perdeu por los Cerros de Übeda", hospedeu-se allí, i vos sentireu com si tornareu a viure en una casa de poble dels anys 60; envoltats per forcats, garbells, corbelles,tagzims,forques, etc