divendres, 24 de febrer de 2012

LES AUS DEL FRET


Este hivern, particularment gelat en les darreres setmanes ens mostra diferents especies d`aus d`oritge europeu que han vingut espentades despres d`un hivern que semblava calid inicialment. Son moltes les especies, a mes del famós tord que esperen els caçadors. Enguany veig una especial abundància del Pinsá comú ( pinzón vulgar )que per cert antigament els caçadors associaven als tords. No es qu estiguen associats al tord, es el fred el factor comú que fa vindre estes especies. El Pinsá es parent de caderneres, gafarrons i verderons, de fet antigament era pardal de gabia perque canta prou be. El seu nom llati: Frigilla coelebs ( coelebs vol dir célibe en llatí ) fa referència a que els bandols son de mascles o de femelles, pero a l´hivern no es junten mai. Es un pardal granivor i busca llavors als bancals de sembra ( Riola, Pla i cirer ).En estos bandols es deuria vore també cadereneres i gafarrons pero estos han desaparegut. El pinsá es un au algo mes que un teuladí i destaca en el vol una llamativa franja blanca a les ales. Quan arribe la primavera el Pinsá tornará al nord i no mes algunes parelles es quedarán a Aitana a criar. La foto mostra un mascle amb plumatge nupcial