divendres, 22 de maig de 2015

CAIXER: NEGOCIACIONS


Com van les negociacions amb el Banc de Sabadell?

 I si vos diguera que m'estic enganyant de poc respecte al que vaig dir al post "Del caixer a la Tele"
"Supose que ara el Banc, en el cas  de tornar-se enrere, i tornar-lo a posar, aconseguirà una rebaixa en el manteniment (cosa que ja se li va oferir, facilitant-li l'Ajuntament, pagar les costes de llum, etc)


Doncs, efectivament, no puc publicar tal qual el correu enviat a Quico el Director de Zona del B. Sabadell ja que és personal, però el que s'extrau és:

1 Que la retirada del Caixer va vindre donada bàsicament per motius de seguretat 
Això si, no indica si era per motius de seguretat per al Banc (se'l podien emportar fàcilment, o entrar a robar dintre,.... O per contra, per motius de seguretat per als clients, que fàcilment podien ser atracats en ple carrer, etc.  ja que el Caixer no disposava de càmeres de seguretat per a intimidar ,etc...

2 Diuen que ja han iniciat els tràmits per a fer un estudi  sobre nova ubicació en alguna de les possibles propostes que els oferisca l'Ajuntament   (supose que es referiran a instal·lar-lo a l'ajuntament actual, al Vell , o...

3. I clar, La possible instal·lació es realitzarà sempre i quan complisca les normatives de seguretat en vigor. (i qui ho pagaria tot això?)


Per tant, està claríssim,.. 
Benefici nº 1 El Banc ha deixat de pagar un lloguer com ho feia fins ara,
Benefici nº 2 En cas de que haguera continuat com estava, si no complia la Normativa de Seguretat, hauria hagut de fer les remodelacions pertinents per a estar dintre de la llei. S'estalvia totes eixes obres. 
Benefici nº3 I probablement, no m'estranyaria que el sistema de connexions necessàries (i manteniment en general)  per a que funcione el caixer ho haja de pagar també l'Ajuntament.

Doncs, això, al final direm... bueno , almenys conseguim tindre'l.   I tota la raó, si l'alcalde no haguera remenat cel i terra (i sobretot de premsa, que és el que més els molesta a esta gent), aquesta "negociació" no existiria. Com també vaig dir , el Banc sap que juga amb persones majors als quals els costa canviar de banc i tal i tal. Però com hi haguera algun Banc que es posara en contacte amb l'Ajuntament, i posara facilitats per a realitzar canvis de comptes ,i millorara la proposta del Sabadell, quina patada als morros s'emportarien