divendres, 21 de febrer de 2014

MIGRACIO

A hores d`ara, mentres treballem, dormim, o fem el dinar. Millions de xicotetes aus, d`apènes 20 grams estan volant desde Africa en direcció a Europa.
 Es un viatge llarc i perillos, sobre tot per la dificultat afegida de tindre que travesar tot el Sahara, estes aus, aniran arribant a la peninsula, i moltes continuaran el viatge cap al nord d' europa. Les migracions son un tant misterioses. ¿ com sap un pardalet quan ha de començar el vol ? ¿ on trobara menjar durant el viatge ? ¿ on dormira ?
¿ com troba la ruta exacta ?.
Evidentment, no totes arriben, les migracions suposen una seleccio molt forta  per totes les especies, els eixemplars vells o masa jovens, els malalts, etc moriran, de manera que no mes els aptes per a reproduir-se  arribaran als territoris de cria. Per cert, el vol primaveral, que esta impulsat per els instints de reproducció es mes arriscat, travessen mes facilment el mar. El vol de la tardor, impulsat per la fam es prou mes conservador i volen sempre prop de terra ferma.
L`au de la foto es un mascle d`oroneta, es veu per la cua, mes llarga que la de la femella. Les orenetes estan en clara regresio, tenen menys llocs on fer el niu i mes perills per els insecticides i herbicides que reduixen la biodiversitat. A Alcoleja encara venen algunes parelles i es un plaer sentir cantar al mascle, que canta prou be. A la plaça, sobre tot a l`esglesia es poden vore nius d`altra especie, el avio comú, parent de l`oreneta pero que es una especie diferent.
L`oritge de les aus migratories sembla molt antiu, pareix que en una epoca molt llunyana, algunes aus, mortes de fam degut a les glaciacions que gelaven Europa van volar cap al sud. Estes que van fugir van sobreviure, despres van tornar quan les condicions en Africa empitjoraven, i aixi van agafar un ritme que les va fer sobreviure davant de fortisimes gelades, al reproduir-se no mes els "survivors" l`especie es va seleccionar rapidament fomentant els vols migratoris. Hui, degut al canvi climatic, algunes aus comencen a hinvernar a la peninsula

3 comentaris:

Rafa Loreto ha dit...

Echaba de menos tus comentarios.A ver si esta primavera consigo alguna foto interesante de ellas.

J.Vte. ha dit...

José Vte. 22 Febrero de 2014. 8.45
Como siempre, muy interesante.

Irene ha dit...

Grácies per la lliçó